επιγραφές - ψηφιακές εκτυπώσεις

επιγραφές - ψηφιακές εκτυπώσεις
Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο των προϊόντων μας Εδώ μπορείτε εύκολα και γρήγορα να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα μας,τις ισχύουσες προδιαγραφές κακ.λθώς επίσης και σε ποικίλα άλλα θέματα που αφορούν την σήμανση και ασφάλεια του οδικού δικτύου και των οχημάτων, τον εξοπλισμο ΟΤΑ, εργολάβων δημοσίων εργων και επιχειρηματειών.

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Πινακίδες Υπόδειξης Ταχύτητας Οχήµατος

Οι Πινακίδες Υπόδειξης της Ταχύτητας Οχήµατος, 
είναι πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων οι οποίες
συγκρίνουν την ταχύτητα του οχήµατος µέσω ραντάρ
και τις µεταδίδουν στον τελικό χρήστη, µε σκοπό τη
ρύθµιση της ταχύτητας. 
Χαρακτηριστικά
• Ένδειξη της ταχύτητας του διερχόµενου οχήµατος
• Συνδυασµός φθορίζοντος αντανακλαστικού Diamond Grade και λαµπτήρων
LED υψηλής απόδοσης και αντοχής (υβριδική τεχνολογία) DFS 100, 200 ή
εναλλακτικά µόνο LED DFS 700.
•Υψηλή ευκρίνεια της πινακίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, 
ακόµα και σε περιπτώσεις οµίχλης και άσχηµων καιρικών φαινοµένων
• Προαιρετικά συνοδεύονται από λογισµικό και µόντεµ για ρύθµιση από
απόσταση και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ταχύτητας οχηµάτων. 

Τυπικές Εφαρµογές
- Σχολεία - Αθλητικοί χώροι
- Εργοταξιακές ζώνες - Νοσοκοµεία
- Σήραγγες - ∆ιαβάσεις Πεζών


Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Βοηθώντας έναν ηλικιωμένο άνθρωπο στη οδήγηση

Τα προϊόντα της 3Μ μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ορατότητας της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και στην έγκαιρη  αντίληψη τους από τους ηλικιωμένους οδηγούς.

Παρούσα Κατάσταση

Ο αριθμός των ηλικιωμένων οδηγών αυξάνεται συνεχώς, δημιουργώντας  ποικίλους προβληματισμούς στους συγκοινωνιολόγους αφού μαζί με τον αριθμό αυτό αυξάνονται και οι πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος λόγο του ότι υπάρχει μείωση της οπτικής οξύτητας, μείωση της ικανότητας αντίληψης του οδικού περιβάλλοντος, καθυστέρηση στον χρόνο αντίληψης από τον οδηγό και συνεπώς και στον χρόνο αντίδρασης.
Από τα στοιχεία του 2001 της στατιστικής υπηρεσίας της ένωσης των ασφαλιστικών εταιρειών, προκείπτει ότι το 1999 το ποσοστό της ηλικίας των οδηγών άνω των 61 ετών στα αυτοκινητιστηκά ατυχήματα ήταν 11,67% ενώ το 2000 ήταν 13,91% και το 2001 έφτασε το 14,7%.
Γεγονότα

Ποιες είναι οι Βασικές Αρχές Αντανακλαστικότητας (ή ορθότερα της οπισθοαντανακλαστικότητας);

Η βασική αρχή που αφορά την αντανακλαστικότητα είναι ότι στην αντανακλαστικότητα δεν έχουμε δημιουργία φωτός αλλά δανεισμό από κάποια άλλη πηγή όπως ο ήλιος, προβολέας αυτοκινήτου το οποίο επιστρέφει πίσω προς την πηγή του.
Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων, εξαρτάται από την ένταση του φωτός που προσπίπτει, καθώς και από τα υλικά κατασκευής.
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αντανακλαστικότητας:
1. Διάχυση:
Η διάχυση είναι ο πλέον κοινός τύπος της αντανακλαστικότητας και συμβαίνει όταν το φως προσπίπτει σε ανώμαλες επιφάνειες όπως στο οδόστρωμα, στα οχήματα κλπ. Αυτές οι επιφάνειες προκαλούν τη διάχυση της δέσμης του φωτός προς όλες τις κατευθύνσεις. Μόνο ένα μικρό μέρος του φωτός αντανακλάται πίσω προς τη πηγή του. Οι επιφάνειες διάχυσης είναι ελάχιστα ορατές στη βραδινή οδήγηση. 

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

επιγραφές - ψηφιακές εκτυπώσεις

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο των προϊόντων μας.

Εδώ μπορείτε εύκολα και γρήγορα να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα μας,τις ισχύουσες προδιαγραφές κακ.λθώς επίσης και σε ποικίλα άλλα θέματα που αφορούν την σήμανση και ασφάλεια του οδικού δικτύου και των οχημάτων, τον εξοπλισμο ΟΤΑ, εργολάβων δημοσίων εργων και επιχειρηματειών


Διαβάστε περισσότερα »